20:52 ICT Thứ bảy, 24/02/2024
Qúa trình thành lập:
   -  Hình thành từ nhóm “Anh Em Tương Trợ” năm 1987
   -  Thời gian thành lập: 15/10/1995
Số lượng thành viên: 200 hội viên        
Tiêu chí hoạt động:
   -   Xây dựng sân chơi, nhằm đáp ứng nhu cầu cho NKT tại Tp.HCM
   -   Tạo điều kiện cho NKT tại Tp.HCM tham gia hội nhập tốt vào cộng đồng và xã hội.
Những hoạt động chính:
   -   Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng.
Những thành tựu đã đạt được:
   -   Thể dục thể thao: Hội đóng góp cho đội tuyển Tp.HCM và quốc gia, nhiều vận động viên tham dự các Đại hội thể thao NKT trong và ngoài nước đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc, …
   -   Tổ chức nhiều chuyến du khảo đến khắp mọi miền đất nước
Mục tiêu trước mắt:
   -  Cũng cố và xây dựng Ban chấp hành hội mạnh và có năng lực
Mục tiêu lâu dài:
   -  Tiến tới thành lập Hội NKT Tp.HCM
Liên hệ:
   ·  Chủ tịch: Võ Văn Anh
   ·  Địa chỉ:   5 Đinh Tiên Hoàng, P. Đakao, Q.1, Tp.HCM
   ·  ĐT:          (08) 3910 2125 – 0918 184 573
   ·  Mail:         hcmc.dya@gmail.com
   ·  Web:        www.dyahcm.org