21:59 ICT Thứ tư, 29/11/2023
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Số: 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Đăng lúc: 26-07-2014 09:27:33 AM | Đã xem: 245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy
NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

Số: 28/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật

Đăng lúc: 26-07-2014 09:18:39 AM | Đã xem: 339 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Số: 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH Quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định y khoa thực hiện

Đăng lúc: 26-07-2014 09:14:06 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

Quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập

Đăng lúc: 26-07-2014 09:08:34 AM | Đã xem: 52 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy
thông tư Số: 39/2012/TT-BGTVT

thông tư Số: 39/2012/TT-BGTVT

Hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật tham gia giao thông công cộng

Đăng lúc: 26-07-2014 09:00:42 AM | Đã xem: 61 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy
Luật người khuyết tật

Luật người khuyết tật

Các quy định của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.

Đăng lúc: 26-07-2014 08:45:15 AM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Văn bản pháp quy