Hội Liên Hiệp Thanh Niên và Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM trao quà tết cho hội viên.

Hội Liên Hiệp Thanh Niên và Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM trao quà tết cho hội viên.
Hội Liên Hiệp Thanh Niên và Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM trao quà tết cho hội viên.
Hội Liên Hiệp Thanh Niên và Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM trao quà tết cho hội viên.