TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng: * 02 lao động (01 nam, 01 nữ) khiếm thính làm công việc in lụa tại Quận 12, Tp.HCM. * 05 lao động khuyết tật vận động, tay khỏe, mắt tốt (ưu tiên nữ), làm tại Công ty Yến sào Bình Phước.
Tuyển dụng:
* 02 lao động (01 nam, 01 nữ) khiếm thính làm công việc in lụa tại Quận 12, Tp.HCM.
* 05 lao động khuyết tật vận động, tay khỏe, mắt tốt (ưu tiên nữ), làm tại Công ty Yến sào Bình Phước.
Bao ăn ở, lương thỏa thuận.
Mọi thông tin liên hệ: Hội Thanh niên Khuyết tật Tp.HCM, 05 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, Q1, Tp.HCM. ĐT: 0918 18 45 73